Przemysł ciężki

Przesiewacze wibracyjne rusztowe, prętowe lub rusztowo-prętowe

Przesiewacze wibracyjne rusztowe lub rusztowo-prętowe typ SDRT lub SGRT o liniowej trajektorii ruchu rzeszota przeznaczone są głównie jako urządzenia odbierająco-transportująco-odsiewające frakcje grubo i średnioziarniste w procesach przesiewania kontrolno-zabezpieczającego (oddzielenie nadgabarytów z produktu właściwego) lub odciążającego (np. oddzielenie drobnych frakcji przed kruszarką itp.), lub przesiewania materiałów trudnych, np. mocno zaglinionych.

Wykonywane są w wersji jedno lub wielopokładowej z rusztami lub prętami ułożonymi kaskadowo. Ruszty i pręty przesiewaczy  wykonywane są ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie.