Przemysł spożywczy, chemiczny

Przenośniki i dozowniki taśmowe

Produkowane przez „Vibro-Eco-Tech” Sp. z o.o. przenośniki taśmowe przeznaczone są do transportu technologicznego wszelkiego rodzaju materiałów sypkich o różnej granulacji, kawałkowanych, ładunków jednostkowych, a także materiałów zawilgoconych niepowodujących trwałego przylegania do taśmy przenośnika. Przenośniki te mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie niezbędne jest szybkie i precyzyjne przetransportowanie materiału na odległość określoną zasięgiem jednego lub wielu przenośników sprzężonych w płaszczyźnie poziomej lub nachylonej do poziomu. Załadunek i rozładunek materiału może odbywać się w dowolnym miejscu przenośnika w zależności od potrzeb użytkownika. Ruch taśmy może być jedno lub dwukierunkowy.

W zależności od specyfiki materiału, procesu technologicznego i warunków zabudowy przenośniki wykonujemy w wersji otwartej lub zamkniętej, z odciągiem, nadmuchem, natryskiem, jako stacjonarne, przejezdne, wyposażone w pomosty obsługowe, podpory stałe lub regulowane.

Konstrukcje przenośników wykonywane są z kształtowników stalowych lub blachownicy. Przenośniki mogą być wyposażone w kosze zasypowe, skrzynie wysypowe o wielkościach i usytuowaniu uzależnionym od przeznaczenia oraz warunków współpracy z innymi urządzeniami technologicznymi. Napęd elektryczny realizowany jest poprzez  motoreduktory lub też elektrobębny.

Ponadto przenośniki są  wyposażone w linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, mogą być wyposażone w przemienniki prądowe jak również elementy automatyki, tj.: czujnik ruchu, zbiegu taśmy.

Konstrukcje przenośników mogą być wykonane zarówno ze stali zwykłej oraz chromoniklowej. Ze szczególną uwagą dobierane są także taśmy transporterowe tak, aby sprostały warunkom transportu: kontakt z żywnością, wytrzymałość na działanie niskich i wysokich temperatur, odporność na ścieranie, układ progów w celu zabezpieczenia materiału przed zsuwaniem się z taśmy w przypadku, gdy transporter pracuje pod znacznym kątem.