Przemysł spożywczy, chemiczny

Przenośniki i dozowniki ślimakowe

Produkowane przez „Vibro-Eco-Tech” Sp. z o.o. przenośniki i dozowniki ślimakowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach naważania, dozowania i transportu materiałów suchych, sypkich lub wilgotnych drobno, średnio i gruboziarnistych wewnątrzzakładowego transportu technologicznego w układzie poziomym, wznoszącym lub pionowym. Przenośniki ślimakowe mogą stanowić zamknięcia silosów i zbiorników spełniając jednocześnie zadanie odbieralnika oraz podajnika lub dozownika.

Oferowane przez nas przenośniki produkowane są w różnych wersjach i można podzielić je w następujący sposób:

  • ze względu na konstrukcję przenośników możemy rozróżnić przenośniki ślimakowe rurowe typu SL oraz korytowe typu SLK, wały ślimaków mogą być wykonane jako pełne, wstęgowe, łopatkowe i kształtowe w układach transportu jednokierunkowego lub rewersyjnego,
  • ze względu na rodzaj zastosowanego napędu mogą być wykonywane na przekładni pasowej lub motoreduktorach.

Przenośniki produkowane są o różnych średnicach i długościach, które indywidualnie ustala się z Klientem. Przenośniki o długości przekraczającej 8m wykonuje się z łożyskami pośrednimi. Przenośniki ślimakowe mogą być wykonywane ze stali zwykłej oraz kwasoodpornej. Na życzenie Klienta mogą być wykonane ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie.

Mogą posiadać dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem.