"Vibro-Eco-Tech" Sp. z o.o. istnieje od 1994 roku i zatrudnia około 120 pracowników. Oferujemy Państwu pełny zakres usług w dziedzinie doradztwa, projektowania i wykonawstwa urządzeń oraz linii do prowadzenia procesów produkcyjnych i technologicznych z wykorzystaniem w dużej mierze techniki wibracyjnej oraz urządzeń z zakresu ochrony środowiska.

VIBRO-ECO-TECH Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 5
43-196 Mikołów-Bujaków
tel.: +48 32 302 7 311
e-mail:vet@vet.com.pl

Obszary działalności:

1

 • Przemysł wydobywczy kruszyw
 • Eksploatacja hałd pogórniczych i pohutniczych
 • Hutnictwo, odlewnictwo,
 • Energetyka, ciepłownictwo
 • Przemysł węglowy i koksowniczy

Przemysł spożywczy, chemiczny

 • Przemysł rolno-spożywczy
 • Przemysł chłodniczy i zamrażalniczy
 • Przemysł cukrowniczy
 • Przemysł paszowy
 • Przemysł drzewny, leśny, ogrodniczy i torfowy
 • Przemysł materiałów budowlanych
 • Przemysł chemiczny i nawozowy
 • Ceramika i hutnictwo szkła

Ekologia i ochrona środowiska

 • Sortownie odpadów komunalnych
 • Sortownie szkła
 • Sortownie złomu metalowego
 • Kontenerowe oczyszczalnie ścieków
 • Armatura do oczyszczalni ścieków